xsmn ngay 7 4 19

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

xsmn ngay 7 4 19

xsmnAi cho các ngươi đem chỉa cung tên vào người của ta? 7"Nô tỳ không cãi lại chủ tử, không nên chọn này chọn nọ, không nên không chịu làm việc, không nên đánh Lý Đông, không nên bỏ trốn." xsmnDương Khang? 7Lý Cáp vỗ vỗ đầu Hỏa Kỳ Lân, con quái thú khổng lồ lập tức hiểu ý nằm sấp trên mặt đất. 19 Sau hồi mưa gió, Thiên Thiên tỉ mỉ làm sạch cơ thể Lý Cáp.

4Ông nội Lý Tiêu mấy ngày trước đã đáp ứng hắn cho mang quân đi bình định bọn phản loạn ở Đông Bắc, cam đoan chuẩn bị cho hắn tầm bốn năm vạn binh mã. Kết quả đợi đến lúc xuất chinh Lý Cáp mới phát hiện, cho dù tính cả quân tạp vụ lẫn một ít Hổ quân hắn mang theo tổng binh chỉ có hơn hai vạn một chút. ngayY Thần thản nhiên nói, ánh mắt vẫn là nhìn đài cao bên kia. 7Lý Cáp đi tới phía sau Thiên Tú, vỗ vai nàng nói: xsmnNhị công tử… 7Lý Cáp dừng bước rồi nói.

xsmnLý Cáp hỏi: xsmnThấy đám người kia hung hăng bước tới, Đại Phi vốn đang nằm lim dim dưới đất chợt lồng lên. xsmn"Nhị công tử ngày đại nhân đại lượng, liền bỏ qua cho bọn họ lần đầu đi. Âu Dương gia nhất định sẽ cảm tạ đại ân của ngài. Hơn nữa, bọn họ cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, sau này nhất định sẽ hối cải để làm người một lần nữa, sẽ không dám bước vào thành Hổ Dương nửa bước." Âu Dương Bác đứng dậy cúi người cầu xin. 19 Vâng, chủ nhân yên tâm. 19 -Vâng! Chủ nhân bảo trọng.


link:http://fboxabalears.com/nojx/cg18957qm1011.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://fboxabalears.com