du doan xsbd sieu chuan

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

du doan xsbd sieu chuan

xsbdNgươi nếu muốn thì đem Đạt Na và ta giết ngay đi, đem chúng ta cùng tộc nhân một lần giết hết! duTướng quân uy vũ! Tướng quân vô địch! Tướng quân uy vũ! Tướng quân bất tử! duDừng lại một chút lại nói: sieuBuổi tối, trong đại trướng của đại tướng quân, một vị tướng đi vào cửa báo cáo: chuan Đang lúc này, miếng ngói lưu ly không chịu nổi sức nặng Lý Cáp liền ầm ầm sụp xuống, thanh âm loảng xoảng vang lên rõ to.

xsbdKẻ nào?! sieuTiểu Bích vội la lên: sieuNgươi phải mang theo nàng! Mấy vị hồng nhan kia chúng ta sẽ chiếu cố thay ngươi! sieuKêu đi. duHồ Lỗ xăm phạm biên cương nước nhà, làm con dân của Đại Hạ Quốc ta cũng phải ra chiến trường bảo vệ tổ quốc. Tiểu đệ, tỷ muốn cùng đệ đi Bắc Cương một chuyến.

doanLý Cáp cười hắc hắc nói: xsbdVương lão bản thất kinh, hiển nhiên đoàn người này, tiểu công tử cố ý tìm đến đây, thật không biết vì sao lại đắc tội tiểu tổ tông nhị công tử này. Mặc dù không rõ thân phận của tên “Nhị công tử” đây nhưng khẳng định là có quan hệ với Diên Đông vương phủ. duLý Cáp thầm mắng Lý Đồng lão ô quy nhiều chuyện kia, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, gật đầu đáp: "Đúng vậy, hài nhi trên đường thấy tiểu khất cai đó có điểm đáng thương, liền quyết định đem nàng về làm thị nữ, cũng miễn cho nương bận tâm tìm thị nữ cho hài nhi." duLý Cáp nhảy lên nóc nhà chạy trốn, nhưng hắn phát hiện như vậy không những không bỏ rơi được truy binh mà còn thu hút cao thủ tuần tra xung quanh đến. xsbdMao Nguyên Nguyệt!


link:http://fboxabalears.com/ngzg/ce18957cim0745.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://fboxabalears.com